John Dickson Carr
Skeleton

Úvod

Nacházíte se na stránce věnované jednomu z nejlepších spisovatelů detektivek tzv. „Zlaté éry“ žánru. V Čechách je, bohužel, John Dickson Carr neprávem opomíjen a vydáván velmi zřídka. Pokud už k vydání některé jeho knihy dojde, dost často se objeví detektivka, která už jednou vyšla. To je případ např. Tří rakví, které vyšly dvakrát nebo Tajemství rodu Campbellů, které drží v tomto ohledu pomyslný primát a česky spatřilo světlo světa už rovnou třikrát (je potřebné připomenout, že dvě vydání jsou s původním překladem z roku 1970, poslední vyšlo s novým názvem - Případ ustavičných sebevražd - a také v novém překladu). Je s podivem, že jinak se detektivnímu žánru v u nás celkem daří (Agatha Christie, Ngaio Marshová, Ed McBain, Robert Van Gulik jako příklad několika zástupců kvalitních autorů), ale Carrovi se v naší kotlině prostě nevede. Přitom některá jeho díla je možno směle přirovnat ke klasice žánru a tomu nejlepšímu, co ve světové detektivní tvorbě vzniklo. Podrobnější detaily k českým (a slovenským) vydáním najdete na těchto stránkách v samostatné sekci.

 

 

Locked Room Mystery

„Locked Room Mystery“ - čili „Záhada zamčeného pokoje“ (ZZP) - to je velmi specifická odrůda detektivky, jejímž nesporným králem je právě John Dickson Carr. O co jde? Už sám název kategorie častečně napovídá, že kromě vraždy je zápletka obohacena o systém provedení zločinu. Nejčastěji k němu dochází v hermeticky uzavřené místnosti nebo v místě, které má přístupy hlídané nebo pozorované a nikdo se k oběti proto nemůže přiblížit. Jednou z prvních známých detektivek je v tomto ohledu „Záhada žlutého pokoje“ od Gastona Lerouxe, kterou sám Carr uváděl jako jednu z nejlepších (asi by bylo spravedlivé uvést povídku E. A. Poea „Vražda v ulici Morgue“, která vznikla dříve, ale podle mého názoru ji do klasiky tohoto žánru přece jen něco chybí). I v dílech jiných spisovatelů se čas od času lze s takovýmto zločinem setkat (S. S. Van Dine, Ellery Queen, Clayton Rawson, Edmund Crispin, Ngaio Marshová, Christianna Brandová, Agatha Christie), ale prostým a neoddiskutovatelným faktem zůstává jedinečnost, kvalita a počet zápletek u Johna Dicksona Carra. Zde ještě musím podotknout, že Carr část knih, kde je hlavní postava Sir Henry Merrivale, psal pod celkem průhledným pseudonymem Carter Dickson.

 

© Libor Zezula, 2010 / Illustrations: Ales Zezula, 2010