John Dickson Carr

Sázka o detektivku

John Dickson Carr byl nesporně mistr svého oboru v psaní detektivek týkajících se různých obměn "záhady zamčeného pokoje". Ve své době ale nebyl sám (a koneckonců i dnes má své následníky, třeba Francouze Paula Haltera), jiné známé jméno píšící detektivky s hermeticky uzavřenou místností byl Clayton Rawson.

J. D. Carr a C. Rawson byli přátelé a občas se trumfovali při vymýšlení zápletek pro své detektivky. J. D. Carr vyzval například C. Rawsona k napsání povídky, ve které by někdo zmizel z hlídané telefonní budky. Na tuto výzvu C. Rawson zareagoval a skutečně napsal povídku Off The Face Of The Earth (Slehla se po nich zem). Pro českého čtenáře je v tomto případě možné si výsledek přečíst, uvedená povídka od Claytona Rawsona se nachází ve sbírce "Záhada zamčeného pokoje" (Domino, 2008). Za sebe musím prohlásit, že výsledek není špatný, vzhledem k tak obtížnému úkolu.

Carr napsal na toto téma povídku Detective's Day Off / Scotland Yard’s Christmas (Detektiv má volno / Vánoce ve Scotland Yardu), jejíž kvalita není prý taková, jako jsme u něj zvyklí. Sám to nemohu posoudit, k povídce nemám přístup a tak nezbývá, než tento "přátelský souboj" mezi dvěma kolegy z branže nechat jako nerozhodný.

Jiná podobná výzva byla ohledně napsání povídky, ve které dojde k vraždě v místnosti s dveřmi zalepenými lepící páskou. John Dickson Carr napsal detektivku He Wouldn't Kill Patience (Nezabil by Patience) ze série se Sir Henry Merrivalem, Clayton Rawson pak reagoval povídkou From Another World (Z jiného světa - vyšlo česky v antologii Manhattan - vydalo nakladatelství Gabi v roce 1993), ve které vystupuje Velký Merlini. Ani zde nemohu hodnotit, ačkoli na přečtení knihy He Wouldn't Kill Patience časem nepochybně dojde :-)

© Libor Zezula, 2010 / Illustrations: Ales Zezula, 2010