Různá vydání povídky Hostia v dome
(John Dickson Carr, The Incautious Burglar, 1940)

Host v domě

Naše rodina 10/1981
Čs. strana lidová 1981, časopis