Rýzná vydání povídky The House In Goblin Wood
(Carter Dickson, 1954)

Tajomstvo chaty v lese škriatkov

Revue svetovej literatúry, 1/1967, SK

(Carter Dickson, The House In Goblin Wood, 1954),
Sir Henry Merrivale