John Dickson Carr
Skeleton

Úvod

Nacházíte se na stránce věnované jednomu z nejlepších spisovatelů detektivek tzv. „Zlaté éry“ žánru. V Čechách je, bohužel, John Dickson Carr neprávem opomíjen a vydáván velmi zřídka. Pokud už k vydání některé jeho knihy dojde, dost často se objeví detektivka, která už jednou vyšla. To je případ např. Tří rakví, které vyšly dvakrát nebo Tajemství rodu Campbellů, které drží v tomto ohledu pomyslný primát a česky spatřilo světlo světa už rovnou třikrát (je potřebné připomenout, že dvě vydání jsou s původním překladem z roku 1970, poslední vyšlo s novým názvem - Případ ustavičných sebevražd - a také v novém překladu). Je s podivem, že jinak se detektivnímu žánru v u nás celkem daří (Agatha Christie, Ngaio Marshová, Ed McBain, Robert Van Gulik jako příklad několika zástupců kvalitních autorů), ale Carrovi se v naší kotlině prostě nevede. Přitom některá jeho díla je možno směle přirovnat ke klasice žánru a tomu nejlepšímu, co ve světové detektivní tvorbě vzniklo. Podrobnější detaily k českým (a slovenským) vydáním najdete na těchto stránkách v samostatné sekci.

 

 

Locked Room Mystery

„Locked Room Mystery“ - čili „Záhada zamčeného pokoje“ (ZZP) - to je velmi specifická odrůda detektivky, jejímž nesporným králem je právě John Dickson Carr. O co jde? Už sám název kategorie častečně napovídá, že kromě vraždy je zápletka obohacena o systém provedení zločinu. Nejčastěji k němu dochází v hermeticky uzavřené místnosti nebo v místě, které má přístupy hlídané nebo pozorované a nikdo se k oběti proto nemůže přiblížit. Jednou z prvních známých detektivek je v tomto ohledu „Záhada žlutého pokoje“ od Gastona Lerouxe, kterou sám Carr uváděl jako jednu z nejlepších (asi by bylo spravedlivé uvést povídku E. A. Poea „Vražda v ulici Morgue“, která vznikla dříve, ale podle mého názoru ji do klasiky tohoto žánru přece jen něco chybí). I v dílech jiných spisovatelů se čas od času lze s takovýmto zločinem setkat (S. S. Van Dine, Ellery Queen, Clayton Rawson, Edmund Crispin, Ngaio Marshová, Christianna Brandová, Agatha Christie), ale prostým a neoddiskutovatelným faktem zůstává jedinečnost, kvalita a počet zápletek u Johna Dicksona Carra. Zde ještě musím podotknout, že Carr část knih, kde je hlavní postava Sir Henry Merrivale, psal pod celkem průhledným pseudonymem Carter Dickson.

 


Milovníky klasické detektivky bych na tomto místě rád upozornil, že 1. 2. 2017 (původní termín posunut) vyjde u nakladatelství Volvox Globator nový, v Česku a na Slovensku nikdy nevydaný,
román J. D. Carra - Ten, kdo šeptá!
Velmi doporučuji!

© Libor Zezula, 2010 / Illustrations: Ales Zezula, 2010